Frakt fra kun kr 69
Lynrask levering
Til kassen
Totalt: 0
Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget og den trer i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.
En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Når man gjennomfører aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, handler det ikke om negative konsekvenser for virksomheten selv. Det dreier seg derimot om sannsynligheten for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Hovedfokuset bør altså ligge på hvordan virksomheten påvirker mennesker, både i og utenfor virksomheten. 

Retningslinjer for ansvarlighet
Selskapene under Strikkemekka Holding AS ønsker å forebygge og begrense negativ påvirkning eller skade på mennesker, miljø og samfunn. Vi vil gjøre dette med å kontinuerlig jobbe med risikovurdering og ha en stor årlig gjennomgang hvor vi ser på risikoer knytter til vår virksomhet. Riskovurderingene vil være en del av den totale aktsomhetsvurderingen.
Ved aksomhetsvurderingene er målet å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.  Dette inkluderer en plikt til å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne vurderingen omfatter virksomheten til Strikkemekka Holding AS og enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer varer eller tjenester til Strikkmekka Holding AS
Vi vil innen 30.06. hvert år komme med en redgjørelse hvor vi redgjør en beskrivelse av E-commerce & Logistics AS håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redgjørelse for 2023

Hvordan jobber vi i E-commerce & Logistics AS med disse retningslinjene?


* Vi har stort fokus på at vår egen virksomhet opptrer ansvarlig og følger alle lover og regler som gjelder til enhver tid. Vi har fokus på likestilling og diskriminering.
Likestilling og diskrimnering er regulert i tre lover (Likestilling og diskrimineringsloven (§26)). Den regulerer arbeidsgivers aktivitetsplikt. Arbeidsgiver skal undersøke, analysere, iverksette tiltak og vurdere resultater.

Det er redgjørelseplikt som vi gjør i årsberetningen. 

* Vi krever at våre leverandører, samarbeidspartnere og underleverandører kan dokumentere at de opptrer ansvarlig (for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold).
* Bærekraft i Strikkemekka Holding AS: Vår strategi er forankret i FN's bærekraftmål. Vi er en del av Europris sitt konsern og de har følgende bærekraft mål som også gjelder for oss:Det vil bli utarbeidet et komplett klimaregnskap for konsernet som også inkluderer oss i Strikkemekka Holding AS (inkl. mål).
Konsernet benytter GHG-protokollen i sin beregning og rapportering av klimagassutslipp.